Home / Діти / Розвиток мовлення дошкільників: особливості

Розвиток мовлення дошкільників: особливості

Людська мова – унікальний інструмент, вона склалася в процесі еволюції, і оволодіти нею можна тільки в певний період життя, спілкуючись з іншими людьми. Володіння навичками зв’язного мовлення дозволяє дитині не тільки вільно спілкуватися з оточуючими, а й розвиватися інтелектуально. Розвиток мовлення дошкільників – процес тривалий і не простий, вимагає уваги батьків, а іноді й участі спеціалістів.

Розвиток мовлення дошкільників: послідовність роботи над зв’язною промовою

Розвиток мовлення дошкільників особливості

Розвиток осмисленого сприйняття зв’язного мовлення;

Розвиток діалогічного зв’язного мовлення;

Розвиток монологічного складається з етапів: навчання складання розповіді-опису;

навчання складання розповіді по картинках одного сюжету;

навчання складання оповідання з окремого зображення;

навчання складання переказу;

навчання складання нового оповідання.

Розвиток мовлення дошкільників: прийоми і методи

Регулярне спілкування з дитиною: бесіда з використанням картинок, грамотного інтонування, жестів і міміки.

Читання казок з подальшим зіставленням прочитаного з ілюстраціями до казки. Дитина відповідає на питання дорослого, показує персонажі на картинці, робить спроби переказати.

Застосування методу «ускладненої» бесіди. Його мета – зробити непомітним для дитини перехід від монологу до діалогу. Метод являє собою чергування питань дорослого і відповідей дитини.

Залучення дитини в діалогічну мову, з дотриманням правил ведення діалогу: співрозмовники говорять по черзі, стежать за ходом думки один одного.

Розширення словникового запасу за допомогою методу «порівняння»: малюк порівнює предмети, називаючи їх ознаки. У результаті такої роботи він буде готовий до складання розповіді-опису за схемою.

Відстежити розвиток сюжету простіше, якщо складати розповідь за сюжетними картинками. Така методика дозволить дитині засвоїти алгоритм побудови розповіді.

Розвиток мовлення дошкільників: картинка для побудови сюжету повинна відповідати ряду вимог

бути привабливою і барвистою;

відповідати «віковим цензом»;

число діючих осіб має бути обмежене;

невелика кількість додаткових деталей.

Розвиток мовлення дошкільників: алгоритм роботи над переказом

Виразне читання доступне за змістом оповідання.

З’ясування того що «сподобалося».

Уточнення деталей за допомогою навідних запитань.

Пояснення незнайомих слів, виділення красивих оборотів мови.

Перегляд картинок, повторне читання.

Незайвим буде додаткове ознайомлення з звичками тварин, розглядання фотографій.

Щоб перехід до самостійного складання розповіді не став проблемою, нехай перші з них будуть про реально прожитий день з життя дитини, про пам’ятні для неї події.

Розвиток мовлення дошкільників: етапи становлення

Здорова дитина з народження володіє фізіологічними передумовами мови. Однак для реалізації мовної діяльності маленькому чоловічкові необхідно соціальне оточення.

Розвиток мовлення дошкільників. Підготовчий етап – від народження до року

Перший етап не дарма отримав таку назву. Протягом першого року життя дитини відбувається підготовка голосового апарату малюка до відтворення членороздільної речі.

Розвиток мовлення дошкільників. Хронологія подій:

До кінця третього тижня життя новонародженого починає реагувати на звуки, наприклад, завмирає при різкому стукоті, хлопку.

До трьох місяців дитина може співвіднести наявність звуку голосу і присутності дорослого, спостерігається прояв орієнтовного рефлексу. Поява так званого белькотіння, привносить новий щабель у розвиток мовлення дошкільників.

Після шостого місяця життя малюк може «похвалитися» умінням знаходити зв’язок між поєднанням звуків і діями. Поява цієї особливості – ознака того, що дитина починає оволодівати словами.

Наприкінці першого року життя з’являються осмислені слова. Кількість активно вживаних слів невелика в порівнянні з кількістю слів, доступних розумінню «річної дитини».

Розвиток мовлення дошкільників. Переддошкільний етап – від 1 до 3 років

На початку другого року життя розширюється коло потреб дитини. Це пов’язано з періодом активного освоєння простору. Зростаюча мотивація до спілкування з дорослими сприяє збільшенню словникового запасу.

Розвиток мовлення дошкільників відбувається стрибкоподібно: вивчивши сьогодні нове слово, завтра малюк може замінити його звичним висловом або звуком.

У промові дворічної дитини слова не пов’язані граматично, немає сполучень та прийменників. Застосовується множина, оформляється складне речення і питальна інтонація.

До трьох років з’являються труднощі у вимові звуків, тому варто особливу увагу приділяти гучності, чіткості і неквапливості мови. У таких випадках використовують спеціальні мовні завдання, тривалістю до 10 хвилинок.

Розвиток мовлення дошкільників. Дошкільний етап – від 3 до 7

У промові дітей дошкільників дуже часто зустрічаються дефекти вимови свистячих, шиплячих, пом’якшення. У цей період активно розвивається слуховий контроль своєї вимови. Активний словник може досягати 5000 слів.

З ростом досвіду мовного спілкування формується «почуття мови» – навичка словотворчості. Розвивається граматичний лад мови, формується вимова звуків, і більшість дітей до 6 років говорять чісто.

Особливості семирічок – вільне оперування складносурядними і складнопідрядними реченнями, володіння сформованої контекстної (узагальненої) промови.

Розвиток мовлення дошкільників: фізіологічні недосконалості звуковимови

Недосконалості звуковимови дошкільника пов’язані насамперед, з неповним розвитком артикуляційних органів: нижньої щелепи, м’якого піднебіння, губ і язика.

Друга за актуальністю причина – недостатньо сформована здатність сприймати і розрізняти одиниці мови (фонеми). Ці проблеми роблять мову дитини недостатньо чистою і ясною. Порушення звуковимови в своїй прояві досить різноманітні.

Розвиток мовлення дошкільників – типові недосконалості:

пом’якшення твердих приголосних: «туль» (стілець), або рідше – жорсткість м’яких «тота» (тітка);

заміна шиплячих свистячими: «сапа» (шапка);

випадання з промови звуку р або його заміна на л, в, ї;

пом’якшення або заміщення звуку л: «тієї» (стіл), «йампа» (лампа);

відсутність звуків х, г, к, або їх заміщення на д, т;

випадання неударних складів зі слова.

Більшість дошкільнят до п’яти років поступово позбавляються від цих недоліків.

Розвиток мовлення дошкільників: умови

Байдуже очікування того моменту, коли малюк сам «виговориться», може призвести до недогляду періоду, дарованого природою для формування мови. Визнавати величезне значення розвитку чистої мови дошкільника повинні не тільки педагоги, а й батьки.

Мова формується виключно під впливом мови дорослих, і дитину повинна оточувати повноцінне мовне середовище. Неприпустимі сюсюкання і лепетанія дорослих при спілкуванні з малюком, подібна манера легко і міцно закріпить існуючі недоліки.

Принести шкоду здатні не за віком складні мовні конструкції. Неправильна їх вимова закріпиться, і з часом додасться. Дії фахівців дитячого саду, починаючи з наймолодшого віку дитини, повинні бути спрямовані на формування вірної звуковимови. Важливо стежити за промовою під час будь-яких режимних моментів, домагатися її чіткості і ясності.

Точна артикуляція розвивається за допомогою звички дивитися на співрозмовника під час розмови, спостерігаючи при цьому за рухами язика і губ. Система роботи повинна включати заняття та ігри, що сприяють постановці правильного дихання, чіткої дикції, вірного промовляння звуків. Існують ігрові методики, спрямовані на розвиток фонематичного сприйняття і слухової уваги.

Окремо слід сказати про особливості мови дітей дошкільнят з уповільненим темпом психічного розвитку. Мова дитини з уповільненим розвитком мовлення формується в умовах зниженої працездатності, при нестійкій увазі, обмеженій в об’ємі і нестійкій пам’яті. Загальні особливості мови дітей з таким діагнозом: часте використання моторних слів без їх осмислення, відсутність граматичного ладу мови, бідність словникового запасу.

Розвиток мовлення дошкільників: ігрова діяльність в допомогу формуванню

Основною діяльністю коли відбувається розвиток мовлення дошкільників є гра, значить, ігрова форма в розвитку мови таких дітей буде найпродуктивнішою.

Важко однозначно визначити який тип ігор, дидактичні або творчі, вносять велику лепту в процес розвитку мови дошкільнят. Кількість таких розвиваючих ігор настільки велика, що без зусиль можна вибрати відповідну для роботи в ДНЗ, і для занять в сім’ї.

Мабуть, найулюбленіша і поширена з творчих – театралізована гра. Її різновиди:

настільний театр;

фланелеграф;

театр тіней;

в гостях у Казки театр маріонеток.

Займаючись театралізованою діяльністю, дитина в невимушеній формі активізує словник, тренує діалогічну мову, усвідомлює необхідність чіткої мови, збільшує словниковий запас і вдосконалює дикцію.

Метою дидактичних, або розвиваючих ігор, є збагачення словникового запасу, вдосконалення слухового сприйняття дитини, зміцнення апарату артикуляції, вдосконалення вимови звуків, розвиток голосового апарату.

Розвиток мовлення дошкільників. Розвиваючі ігри бувають різні:

«Чудесний мішечок». Завдання коригуються під різний вік: дитині молодшого віку досить назвати предмет з мішечка, більш старшому – описати предмет, скласти розповідь або загадати про нього загадку;

«Емоції». Необхідно вимовити одне і те ж слово або словосполучення з різними інтонаціями, показуючи різні емоції. Подібна гра не тільки покаже виразність мови, але і розвине уяву, позбавить дитину від скутості;

«Вгадай-ка». Дорослий, назвавши слово, пропонує дитині назвати звуки: перший, останній, все по черзі. Якщо малюк вже вивчив всі звуки, можна помінятися з ним ролями, нехай перевірить вас. Гра розвиває фонематичний слух, готує до читання;

Ігри, пов’язані зі звуконаслідуванням: «цокає годинничок», «дзвенить дзвіночок». Діти із задоволенням будуть повторювати за вами веселі звуки. Гра сприяє зміцненню апарату артикуляції.

Для активізації уваги дошкільника варто використовувати наочні об’єкти – іграшки, предмети побуту, картинки. Опановуючи промовою, дитина йде від частини до цілого: від окремих слів, через словосполучення до простої фрази і складної пропозиції.

Для того щоб мова дошкільника придбала всі свої якості, треба прожити разом з ним цей нелегкий, але такий цікавий період – розвиток мовлення дошкільників. В наших силах зробити його не проблемним і радісним.


Check Also

Новорічні прикраси на 2021 рік своїми руками. Корисна підбірка

До жодного свята не готуються і не прикрашають своє житло так, як до зустрічі Нового …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *